נגה מחפשת צדק – אלישע בנאי

אלישע בנאי מבצע אצלנו בשישי LIVE את “נגה מחפשת צדק”