MARLEY OF HOUSE – חברת יוניק סוכנויות 514259365

אספקת הפריטים (משלוחים)

1.1      ככל ושולם בגין הובלה, אספקת המוצרים תהא אך ורק לכתובת שצוינה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה והאתר יעשה את מירב המאמצים, כי המוצר יסופק בתוך 5 ימי עסקים. האספקה הינה רק בתחומי מדינת ישראל, וככל ומבוקשת אספקה אל מחוץ למדינת ישראל, יש לפנות ולתאם זאת ישירות מול האתר, שיבחן את הבקשה והיתכנות אספקה אל מחוץ למדינת ישראל, ויתמחר את עלויות השילוח, מבלי שהאתר מחויב לכך. האספקה הינה לבית עד לבית הלקוח עם חברת המשלוחים תפוז.

1.2      מועד האספקה מצוין בכתב ההזמנה ובאישור ההזמנה לפי הפריט המוזמן והוא גובר על כל האמור בהוראות הכלליות באתר.

1.3      אנו עושים את מיטב יכולתנו על מנת לעמוד במועדי האספקה אך לעיתים יש סיבות שאינן תלויות בנו ובכלל זה אופן עבודת חברת השילוח ו/או דואר ישראל, עיכוב ביבוא מחו”ל, עיכוב מחמת אזורים שמצויים בסגר ו/או הגבלת תנועה מכל סיבה שהיא, גמר המלאי וכיו”ב. במקרים אלו, אנו נעדכן אתכם וניתן לכם את האפשרות לקבל את כספכם בחזרה או להמתין למועד אספקה חדש.

1.4      במסגרת תיאום האספקה, תעמוד חברת השילוח בקשר ישיר מול הלקוח, והוא מביע הסכמתו לכך, לקבל פניות בסמס, שיחות טלפון, הודעות ווטסאפ, וכיו”ב, והוא ישתף פעולה לקבלת המוצר כאמור, ועליו לזהות את עצמו באמצעות תעודת זהות וכרטיס האשראי בו שולמה העסקה.

1.5      סירוב המזמין לקבל את הסחורה, מכל סיבה שהיא, יחייב את המזמין בהוצאות אחסנה בסכום שייקבע על ידי האתר, אך לא פחות מסכום עלות המשלוח הלוך-חזור בסך 58 ₪.

מדיניות החזרות וביטולים

2.1. כל הרוכש מוצר באתר Houseofmarley.co.il, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן “החוק”) באמצעות טופס ייעודי בעמוד “ביטול עסקה” באתר, בהודעה בעל פה במקום העסק, בדואר רשום לכתובת: פארק תעשייה לב הארץ, צומת קסם, ת.ד. 600 ראש העין, בדואר האלקטרוני: sherut@u-nique.co.il או בעל פה בטלפון 073-2470759. 

2.2. ביטול עסקה ברכישה של מוצר במכר מרחוק יתאפשר תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.

2.3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו במסמך הגילוי ו/או אי-אספקה במועד שנקבע ו/או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם. על הצרכן להחזיר את המוצר על חשבונו לחברה.

2.4. בעת ביטול עסקה עקב פגם ו/או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו במסמך הגילוי ו/או אי-אספקה במועד שנקבע ו/או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לבית העסק על חשבון החברה.

2.5. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.

2.6. חברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

2.7. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. העסק רשאי לדרוש מהצרכן להציג תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

2.8.     ככל ובמסגרת העסקה קיבל המזמין הטבת מוצר כלשהיא (‘קנה – קבל’) מותנה ההחזר הכספי בהחזרת המוצר שבגין ביטול העסקה ביחד עם המוצר שהתקבל במסגרת הטבת המוצר.

2.9.     בקשה להחלפת מוצר, כמוה כביטול עסקה, והצדדים ינהגו ביחס לבקשה שכזו על פי המתווה המתואר לעיל

 

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור בכל נושא שהוא ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות בערוצים הבאים:

בדואר אלקטרוני: sherut@u-nique.co.il טלפון: 073-2470759

בוואטסאפ: 052-424-6143

כתובתנו: פארק תעשייה לב הארץ, צומת קסם, ת.ד. 600 ,ראש העין1981