כיתת אמן

פלד – כיתת אמן

אחרי שהעיף באויר את כיכר המוזיקה שלנו, חזר פלד לתת בראש הפעם בחנות
ופינק אותנו לראשונה בחומרים חדשים מהאלבום הקרב ובא!